Statsautoriserte translatørers forening (STF) ble stiftet 14. november 1913 og er en av verdens eldste oversetterforeninger. For å være medlem i STF må man ha bestått en krevende eksamen ved NHH (autorisasjonsprøve i oversettelse, før kalt translatøreksamen) eller ha fått bevilling på grunnlag av tilsvarende kompetanse fra utlandet. Mer informasjon om dette finner du her.


STFs mål er å ivareta medlemmenes interesser ved blant annet å 

 • arbeide for økt anerkjennelse av statsautoriserte translatører som en høyt kvalifisert yrkesgruppe
 • fremme god translatørskikk
 • støtte medlemmene med råd og informasjon
 • arbeide for økt forståelse hos myndigheter og aktuelle brukergrupper for betydningen av oversettelser av høy kvalitet
 • fremme høy faglig standard og utvikle det kollegiale samholdet mellom statsautoriserte translatører

 

STF har for tiden cirka 200 medlemmer som representerer rundt 30 forskjellige språk:

 
 • Arabisk
 • Bosnisk
 • Bulgarsk
 • Engelsk
 • Estisk
 • Finsk
 • Fransk
 
 
 • Gresk
 • Islandsk
 • Italiensk
 • Japansk
 • Kinesisk
 • Kroatisk
 • Kurdisk
 
 
 • Litauisk
 • Nederlandsk
 • Norsk
 • Polsk
 • Portugisisk
 • Rumensk
 • Russisk

 

 
 • Serbisk
 • Svensk
 • Tsjekkisk
 • Tyrkisk
 • Tysk
 • Ungarsk
 • Urdu 
 

Foreningens styre
Det nåværende styret består av Bård Andreas Skjeggestad (leder), Ana Laila Hagen, Halvor Halvorsen og Manuela Hotvedt. Varamedlemmer er Richard Sciaba, Ole Fredrik Kvamme og Geale de Vries. Foreningens vedtekter finner du her. STF er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 982 687 551.