Send forespørsel
EtternavnRasa Paliuliene
Gate/veiBergliveien 30 B
Postnummer/sted3472 Bødalen
Mobil46363429
E-postpaliuliene.translator@gmail.com
Språk (autorisert)Fra: Norsk | til: Litauisk
BakgrunnStatsautorisert translatør fra norsk til litauisk (Norges Handelshøyskole). Utdanning: 120 st.p. Vytautas Magnus Universitet i Litauen, mastergrad i humanistiskefag - kulturelle studier (under utdannelse) - fler-, tverrkulturell forskningsarbeid. 240 st.p. (bachelor) fraNorges Musikkhøgskole. 60 st.p. ved OsloMet universitet (barnehagepedagogiske fag). Høyere pedagogisk utdannelse fra Litauen. Arbeidserfaring: Statsautorisert translatør fra norsk til litauisk; lang pedagogisk og musikalsk erfaring i flerkulturelt miljø. Kurs: Språkovergripende kurs for kandidater til translatør eksamen, NHH; en mengde kurs i ledelse. Annet: oversettelse av faglitteratur til akademisk bruk under utdannelse ved VDU; oversettelse av dokumenter.
SpesialområderJuridiske tekster, Håndbøker, bruksanvisninger, Reiseliv, Personlige dokumenter (attester, vitnemål o.l.), Politisk-administrative tekster, Offentlig/privat korrespondanse, Forretningskorrespondanse, Kulturrelaterte tekster, Annet,