Send forespørsel
FirmaA0 Translatørbyrået Styren
EtternavnElisabeth Undall Styren
Gate/veiDrammensveien 61 B
Postnummer/sted0271 Oslo
Tlf.+4792468786
Mobil+4792468786
E-poststyren@online.no
Språk (autorisert)Fra: Norsk, Engelsk | til: Norsk, Engelsk
SpesialområderAksje- og finansmarkedet, Shipping, Juridiske tekster, Personlige dokumenter (attester, vitnemål o.l.), Politisk-administrative tekster, Økonomi (revisjon, regnskap o.l.), Offentlig/privat korrespondanse, Forretningskorrespondanse, Tolking, Forsikring,