Send forespørsel
EtternavnOlga Rød
Gate/veiWelhavensgate 6
Postnummer/sted166 Oslo
Tlf.48148357
Hjemmesidewww.runor.no
E-postpost@runor.no
Språk (autorisert)Fra: Norsk | til: Russisk
Bakgrunnstatsautorisert translatør fra norsk til russisk ved NHH
Tolkstatsautorisert tolk i norsk ved UiO
SpesialområderMedisin, Personlige dokumenter (attester, vitnemål o.l.), Politisk-administrative tekster, Forretningskorrespondanse, Kulturrelaterte tekster, Språkvask og språkrevisjon, Forsikring,