Send forespørsel
EtternavnJohn Richard Stokbak Sciaba
Gate/veiKarlstadgata 8
Postnummer/sted553 Oslo
Tlf.(+47) 91722768
Mobil(+47) 22377500
E-postrichard.sciaba@gmail.com
AnnetStatsautorisert translatør spansk-engelsk-norsk Cand. jur. Cand. mag. (realfag) Statsautorisert tolk spansk-engelsk-norsk
Språk (autorisert)Fra: Norsk, Engelsk, Spansk | til: Norsk, Engelsk, Spansk
BakgrunnStatsautorisert translatør norsk-spansk-engelsk Cand. jur. Cand. mag. (realfag) Statsautorisert tolk spansk-engelsk-norsk
TolkStatsautorisert tolk spansk-engelsk-norsk Konferanse- og rettstolking Statsautorisert translatør spansk-norsk-engelsk Cand. jur. Cand. mag. (realfag) Mer enn 30 års erfaring
SpesialområderAksje- og finansmarkedet, Shipping, Juridiske tekster, Medisin, Personlige dokumenter (attester, vitnemål o.l.), Offentlig/privat korrespondanse, Forretningskorrespondanse, Tolking,