Send forespørsel
FirmaNortherlands Translations
EtternavnGeale de Vries
Gate/veiValhall 30
Postnummer/sted1782 Halden
Tlf.97430196
Mobil97430196
Hjemmesidewww.northerlandstranslations.no
E-postgealedevries@online.no
AnnetAutorisert oversetter NL-NO/NO-NL i Nederland (Wbtv nr. 521)
Språk (autorisert)Fra: Nederlandsk | til: Norsk
SpesialområderJuridiske tekster, Håndbøker, bruksanvisninger, Reiseliv, Personlige dokumenter (attester, vitnemål o.l.), Politisk-administrative tekster, Kulturrelaterte tekster,