Send forespørsel
EtternavnElena Aarset
Gate/veiHjorthehaven 11
Postnummer/sted1336 Sandvika
Tlf.90074457
Mobil90074457
E-postelena_aarset@msn.com
Språk (autorisert)Fra: Norsk | til: Rumensk
SpesialområderAksje- og finansmarkedet, Shipping, Juridiske tekster, Medisin, Håndbøker, bruksanvisninger, Reiseliv, Personlige dokumenter (attester, vitnemål o.l.), Politisk-administrative tekster, Økonomi (revisjon, regnskap o.l.), Offentlig/privat korrespondanse, Forretningskorrespondanse, Kulturrelaterte tekster, Annet, Tolking, Språkvask og språkrevisjon, Forsikring,