Send forespørsel
FirmaTove Heyerdahl oversettelse
EtternavnTove Heyerdahl
Gate/veiBølerlia 53
Postnummer/sted691 Oslo
Tlf.93681490
E-postoversettelse@toveheyerdahl.no
Språk (autorisert)Fra: Fransk | til: Norsk
SpesialområderAksje- og finansmarkedet, Juridiske tekster, Håndbøker, bruksanvisninger, Reiseliv, Personlige dokumenter (attester, vitnemål o.l.), Politisk-administrative tekster, Økonomi (revisjon, regnskap o.l.), Offentlig/privat korrespondanse, Forretningskorrespondanse, Kulturrelaterte tekster,