Send forespørsel
FirmaGRESKE OVERSETTELSER
EtternavnPanayotis Samaras
Gate/veiEilert Sundts gate 31
Postnummer/sted259 OSLO
Tlf.(0047) 22560369
Mobil(0047) 90934155
E-postsamaras@online.no
Språk (autorisert)Fra: Norsk, Gresk | til: Norsk, Gresk
SpesialområderAksje- og finansmarkedet, Shipping, Juridiske tekster, Medisin, Håndbøker, bruksanvisninger, Reiseliv, Personlige dokumenter (attester, vitnemål o.l.), Politisk-administrative tekster, Økonomi (revisjon, regnskap o.l.), Offentlig/privat korrespondanse, Forretningskorrespondanse, Kulturrelaterte tekster, Annet, Tolking, Språkvask og språkrevisjon, Forsikring,