Send forespørsel
FirmaBente Heill Kleven
EtternavnBente Heill KLEVEN
Gate/veiØvre Stokkavei 44
Postnummer/sted4023 Stavanger
Tlf.51 53 51 47
Mobil454 55 999 - 924 82 729
E-postbentehk@getmail.no
AnnetAlternativ e-postadresse: benteheillkleven@yahoo.com
Språk (autorisert)Fra: Norsk, Engelsk, Fransk | til: Norsk, Engelsk, Fransk
BakgrunnStatsaut. translatør i engelsk og fransk, begge veier * Université de Nancy, Frankrike: Licence + maîtrîse ès lettres * ESIT, Paris: Diplôme de Traducteur x 2: fransk, norsk, engelsk og fransk, svensk, dansk + Mastergrad (DESS) i oversettelse + Diplôme d'études approfondies (DEA) i oversettelsesteori og oversettelsesmetodikk * NHH: TERMDIST samt JURDIST i engelsk og fransk * Lang erfaring fra stillinger i internasjonale organisasjoner (Nordisk Råd, EFTA, EUs rådssekretariat, NATO) og som frilanser i Norge * Betydelig oppdragsmengde fra offentlig sektor (oversettelse, tekstrevisjon)
SpesialområderAksje- og finansmarkedet, Juridiske tekster, Politisk-administrative tekster, Økonomi (revisjon, regnskap o.l.), Offentlig/privat korrespondanse, Forretningskorrespondanse, Språkvask og språkrevisjon,