Send forespørsel
FirmaAccords Bruno Metz
EtternavnBruno Metz
Gate/veiSiriusvn 7
Postnummer/sted0492 Oslo
Tlf.00 47 90 88 75 89
E-postmetzbruno@gmail.com
Språk (autorisert)Fra: Norsk, Fransk | til: Norsk, Fransk
Bakgrunn30 års erfaring som translatør. Samfunnsfaglig/økonomisk utdannelse. Dommer, utredninger, finansrapporter, reiselivstekster, brukermanualer. Hovedforfatter for "Guide bleu Norvège" siden 1999.
TolkStatsautorisert tolk i fransk med tolkeutdanning. Tilleggsutdanning i rettstolking. Lang erfaring med tolking for UDI, domstolene, politiet. Simultantolking, konferansetolk. Sensor for tolkeautorisasjon i fransk.
SpesialområderAksje- og finansmarkedet, Juridiske tekster, Håndbøker, bruksanvisninger, Reiseliv, Personlige dokumenter (attester, vitnemål o.l.), Politisk-administrative tekster, Økonomi (revisjon, regnskap o.l.), Offentlig/privat korrespondanse, Forretningskorrespondanse, Kulturrelaterte tekster, Annet, Tolking, Språkvask og språkrevisjon,