Send forespørsel
EtternavnMaria Wanda Vaiarello
Gate/veiFjordutsikten 15
Postnummer/sted3075 Berger
Tlf.47 86 09 14
E-postpost@mariawandavaiarello.com
Språk (autorisert)Fra: Norsk | til: Italiensk
Tolknorsk-italiensk, engelsk-italiensk, fransk-italiensk
SpesialområderShipping, Juridiske tekster, Medisin, Håndbøker, bruksanvisninger, Reiseliv, Personlige dokumenter (attester, vitnemål o.l.), Politisk-administrative tekster, Økonomi (revisjon, regnskap o.l.), Offentlig/privat korrespondanse, Forretningskorrespondanse, Kulturrelaterte tekster, Annet, Tolking, Språkvask og språkrevisjon,