Send forespørsel
EtternavnVladislav Zvontsov
Gate/veic/o S. Nyman, Olav Kyrres gate 13
Postnummer/sted273 Oslo
Tlf.95748649
Mobil95748649
E-postvlad.zvontsov@gmail.com
Språk (autorisert)Fra: Norsk | til: Russisk
BakgrunnI dag: Doktoravhandling (organisering av oljeutvinning) ved Norges Handelshøyskole. Siviløkonom (internasjonalisering) og Cand. merc. (bedriftsøkonomi), Handelshøgskolen i Bodø. Høyere teknisk (tilsvarer sivilingeniør) og økonomisk (industriledelse) utdanning fra Det Baltiske Statlige Tekniske Universitet, St-Petersburg, Russland.
TolkErfaring som tolk og translatør fra mars 2002. Statsautorisert translatør fra norsk til russisk, 2008 Norges Handelshøyskole. ToSPoT, registrering i tolkeregisteret for domstolene, 2004 Oslo tingrett. Tolkekurs, 2003, Bodø kommune.
SpesialområderShipping, Juridiske tekster, Medisin, Reiseliv, Personlige dokumenter (attester, vitnemål o.l.), Politisk-administrative tekster, Økonomi (revisjon, regnskap o.l.), Offentlig/privat korrespondanse, Forretningskorrespondanse, Kulturrelaterte tekster, Annet, Språkvask og språkrevisjon, Forsikring,