Send forespørsel
EtternavnElisabeth Risser
Gate/vei95 chemin de l'Avenon
Postnummer/sted83780 Flayosc, Frankrike
Mobil33643419551
E-postelisabeth.petit4@gmail.com
Språk (autorisert)Fra: Norsk, Fransk | til: Norsk, Fransk
BakgrunnNorsk artium, Fransk for utlendinger fra universitetet i Pau, 1992, Høyskolekandidat fra Østfold distriktshøyskole 1994, 4-årig universitetsutdannelse (maîtrise) L.E.A. engelsk/tysk 1997, Translatøreksamen norsk-fransk-norsk 2002, JurDist, NHH, 2014
TolkTolking i offentlig sektor, HiO 2008
SpesialområderJuridiske tekster, Reiseliv, Personlige dokumenter (attester, vitnemål o.l.), Økonomi (revisjon, regnskap o.l.), Offentlig/privat korrespondanse, Forretningskorrespondanse, Forsikring,