Send forespørsel
EtternavnHelena Mockallo
Gate/veiConradisgt 2A, H0301
Postnummer/sted559 OSLO
Tlf.4722353831
Mobil906 36 917
E-posthelenam799@onet.pl
Språk (autorisert)Fra: Norsk, Polsk | til: Norsk, Polsk
Bakgrunn2010 - ”Flerstemt”, kurs i skjønnliterær oversettelse, polsk til norsk 2009 - påbyggingsemne ”Tolking i retts- og nemndsmøter”, HiO. 2008 - kurs i tolking i offentlig sektor, Høgskolen i Oslo 1997 - kurs i rettstolking 2, NTF (Norsk Tolkeforbund), NDTF (Norsk Døvetolkforening) Oslo 1996 - kurs i rettstolking 1, NTF (Norsk Tolkeforbund), NDTF (Norsk Døvetolkforening) Oslo 1995 - statsautorisert translatøreksamen, polsk-norsk, norsk-polsk, Norges Handelshøyskole, Bergen. Avla tolkeeksamen etter bestått skriftlig eksamen. 1991 - semesteremne i engelsk-norsk fagoversettelse ved Lingvistisk Institutt, Universitetet i Oslo 1991 - oversetterkurs i engelsk-norsk juridisk og økonomisk fagspråk, Norges Handelshøyskole 1986 - kurs i tolking ved politiavhør (russisk), Utlendingsdirektoratet, Kolbotn 1986 - semesteremne i norsk-polsk tolking,Universitetet i Oslo 1984 - innføringskurs i tolking, Bærums kommunale kveldsskole 1984 - norskkurs for utlendinger trinn IV, seminar i norsk grammatikk, fonetikkurs, samfunnskurs, Universitetet i Oslo 1980 - sommerkurs i norsk, Universitetet i Oslo 1979-81 - norskkurs, Polsk-norsk vennskapsforening, Warszawa, Polen
Tolkstatsautorisert tolk polsk-norsk, norsk-polsk 2009 -deltok i påbyggingsemne ”Tolking i retts- og nemndsmøter”, HiO. 2008 - kurs i tolking i offentlig sektor, Høgskolen i Oslo 1997 - kurs i rettstolking 2, NTF (Norsk Tolkeforbund), NDTF (Norsk Døvetolkforening) Oslo 1995 - statsautorisert translatøreksamen, polsk-norsk, norsk-polsk, Norges Handelshøyskole, Bergen. Avla tolkeeksamen etter bestått skriftlig eksamen. 1986 - kurs i tolking ved politiavhør (russisk), Utlendingsdirektoratet, Kolbotn 1986 - semesteremne i norsk-polsk tolking,Universitetet i Oslo 1984 - innføringskurs i tolking, Bærums kommunale kveldsskole 1984 - norskkurs for utlendinger trinn IV, seminar i norsk grammatikk, fonetikkurs, samfunnskurs, Universitetet i Oslo 1980 - sommerkurs i norsk, Universitetet i Oslo 1979-81 - norskkurs, Polsk-norsk vennskapsforening, Warszawa, Polen
SpesialområderMedisin, Håndbøker, bruksanvisninger, Reiseliv, Personlige dokumenter (attester, vitnemål o.l.), Politisk-administrative tekster, Økonomi (revisjon, regnskap o.l.), Offentlig/privat korrespondanse, Forretningskorrespondanse, Kulturrelaterte tekster, Annet, Tolking, Språkvask og språkrevisjon, Forsikring,