1. Bestill i god tid.

  2. Gjelder det simultantolking, regn med to tolker for hvert språk (tolkene avløser hverandre hver halvtime).

  3. Send bakgrunnsinformasjon til tolken på forhånd (tolken bør få kopier av taler, foredrag o.l. i god tid før de blir holdt).
     
  4. Skriv kontrakt på forhånd med opplysninger om oppdrag, tidsrom, sted, tolkehonorar, avbestillingsbetingelser, reisepenger, diett, m.m.

  5. Oppdragsgiver har ansvar for å skaffe tolkeanlegg og teknisk stab.