Envoyer la demande
NomBente Rismo
Rue etc.Sørkedalsveien 205
Code postal | localité754 Oslo
Tél.97176847
Websitewww.simnet.no
Courrielrismo@online.no
LangueSource: Norsk, Engelsk, Fransk | Cible: Norsk, Fransk
Formation et experienceStatsautorisert translatør NO-FR-NO 1985 * Statsautorisert translatør NO-EN 2006 * 3-årig fagoversetterutdanning fra Agder Distriktshøgskole, Kristiansand * 1-årig studium i statsvitenskap fra Institut d'Etudes Politiques, Paris * Statsvitenskap grunnfag, Universitetet i Oslo * Cand. mag., Universitetet i Oslo * Selvstendig næringsdrivende translatør siden 1986 med lang og bred erfaring fra de fleste oversettelsesområder.
TolkMaster (D.E..S.S.) i konferansetolking, ESIT, Sorbonne * Akkreditert tolk i EU * Statsautorisert tolk i fransk 2000* Medlem av den internasjonale konferansetolkforeningen AIIC * Medlem av markedsføringsfellesskapet SimNet, bestående av konferansetolker som alle er medlemmer av AIIC, se www.simnet.no * Selvstendig næringsdrivende tolk siden 1986, jobber både for private og offentlige oppdragsgivere, både simultantolking og konsekutivtolking. Retts- og polititolking, UDI.
SpécialisationsFinance, Droit, Médecine, Textes administratifs et politiques, Économie (audits, comptabilité, etc.), Correspondance publique / privée, Interprétation,