Envoyer la demande
NomLiv Hofplass
Rue etc.Damveien 14
Code postal | localité1440 Drøbak
Tél.0047 997 25 801
Courrielliv.hofplass@oslo.online.no
LangueSource: Norsk, Fransk | Cible: Norsk, Fransk
Formation et experience* Statsautorisert translatør norsk/fransk/norsk 1988. * Master oversettelse-nor/fransk/eng -1978, ESIT, Sorbonne, Paris. * Bachelor - engelsk/fransk 1974, Sorbonne, Paris. * Oversetter på heltid siden 1978 - allsidig praksis som frilanser og som fast ansatt i UD (1990-2005), fransk bank. 20 års opphold i Frankrike. Spesialfelt: folkerett, FN-, EU- og Schengen-dokumenter eller fra andre internasjonale organisasjoner, rettsdokumenter, MR-dommer, kontrakter.
Tolk* Statsautorisert tolk fransk/norsk. * Utdanning som konferansetolk, ESIT-Paris (2 år) - fr/eng/no. * Medlem av AIIC (Association internationale des interprètes de conférence) Genève. * Trainée Europaparlamentet 1994. * Over 20 års erfaring - statsbesøk, offentlige delegasjoner, div. konferanser og seminarer, fagforeningskongresser, europeiske samarbeidsutvalg, UDI, rettstolking.
SpécialisationsMédecine, Textes administratifs et politiques, Économie (audits, comptabilité, etc.), Correspondance publique / privée, Correspondance commerciale, Culture, Correction et édition de texte,