Forskrift for autorisasjonsprøve for å bli statsautorisert translatør finner du her. 

Bruk av tolker og translatører
er regulert i domstolloven § 135 og § 136. Hele lovbestemmelsen finner du her.

Forskrift om bevilling som statsautorisert translatør
finner du her.