Anfrage senden
NameBente Rismo
StraßeSørkedalsveien 205
PLZ | Ort754 Oslo
Telefon97176847
Websitewww.simnet.no
E-Mailrismo@online.no
SpracheVon: Norsk, Engelsk, Fransk | nach: Norsk, Fransk
QualifikationStatsautorisert translatør NO-FR-NO 1985 * Statsautorisert translatør NO-EN 2006 * 3-årig fagoversetterutdanning fra Agder Distriktshøgskole, Kristiansand * 1-årig studium i statsvitenskap fra Institut d'Etudes Politiques, Paris * Statsvitenskap grunnfag, Universitetet i Oslo * Cand. mag., Universitetet i Oslo * Selvstendig næringsdrivende translatør siden 1986 med lang og bred erfaring fra de fleste oversettelsesområder.
DolmetscherMaster (D.E..S.S.) i konferansetolking, ESIT, Sorbonne * Akkreditert tolk i EU * Statsautorisert tolk i fransk 2000* Medlem av den internasjonale konferansetolkforeningen AIIC * Medlem av markedsføringsfellesskapet SimNet, bestående av konferansetolker som alle er medlemmer av AIIC, se www.simnet.no * Selvstendig næringsdrivende tolk siden 1986, jobber både for private og offentlige oppdragsgivere, både simultantolking og konsekutivtolking. Retts- og polititolking, UDI.
FachgebieteAktien- und Finanzmarkt, Juristische Dokumente, Medizin, Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Finanzen (Jahresberichte, Abschlüsse u.ä.), Behördliche/private Korrespondenz, Dolmetschen,