Hva trenger du?
Oversettelse er ikke en ensartet standardtjeneste. Avklar hva og hvor mye jobben skal omfatte; oversettelse, oversettelse med korrektur/språkvask eller oversettelse foretatt av en statsautorisert translatør. For noen dokumenter, f.eks. juridiske dokumenter eller attester, kreves det ofte at oversettelsen gjøres av en statsautorisert translatør.  

Statsautoriserte translatører har tatt en krevende eksamen og har fått personlig bevilling og autorisasjon fra Kunnskapsdepartementet. De er formelt kvalifisert til å ta alle typer oppdrag innenfor den språkkombinasjonen de er autorisert i. STF oppfordrer særlig offentlige oppdragsgivere som domstoler, politimyndigheter og helsevesenet til å benytte statsautoriserte translatører til skriftlige oversettelser.


Pris?
Pris avtales mellom oppdragsgiver og translatør ut fra jobben som skal gjøres. De fleste translatører har faste priser for oversettelse av dokumenter som vitnemål, fødselsattester o.l. Gjelder det større oppdrag der teksten finnes i et redigerbart format, f.eks. Word eller konverterbart PDF-format, regner man som regel prisen ut fra antall ord i kildeteksten. Noen fakturerer også per side (basert på antall tegn).