I nesten alle land krever myndighetene at oversettelse av juridiske og administrative dokumenter skal være utført av en (stats)autorisert translatør og legalisert i landet der oversettelsen er utført, for at den skal bli godkjent i det landet der den skal brukes. Translatørstempelet er altså en garanti for en riktig og offentlig godkjent oversettelse.

Eksempler på dokumenter som STF mener bør oversettes av en statsautorisert translatør:

Firmaattester
Vedtekter
Fullmakter
Kontrakter/avtaler
Skattedokumenter
Skatteattester
Arvedokumenter
Tinglysninger/skjøter

Legeattester/epikriser
Dødsattester
Saksdokumenter/kjennelser
Navnemeldinger
Adopsjonspapirer
Vigselsattester
Separasjonsbevillinger
Skilsmissebevillinger

Karakterutskrifter
Vitnemål
Arbeidsattester
Kursbevis
Fødselsattester
Vandelsattester/politiattester
Attester som gjelder sivil status