Enviar pedido
ApellidosNina Reier
Calle/caminoHermods gt 36
Código postal/ciudad1517 Moss
Teléfono92044945
Móvil920 44945
Sitio webwww.simnet.no
E-mailnina@nreier.no
Idioma (autorizado/jurado)De: Norsk, Engelsk | a: Norsk, Engelsk
Formación/EstudiosStatsautorisert translatør NO-EN-NO 1981. 3-årig fagoversetterutdanning fra Agder Distriktshøgskole, Kristiansand. 1-årig studium i bedriftsøkonomi fra Telemark Distriktshøgskole. Flere års erfaring som fast ansatt translatør i byrå og i oljeselskap. Selvstendig næringsdrivende fra 1987 med bred erfaring fra ulike sektorer innen næringslivet.
IntérpreteStatsautorisert tolk i engelsk 2004. Diverse tolkefaglige moduler som inngår i Bachelorgrad i tolking i offentlig sektor, Universitetet i Bergen/OsloMet 2006/2011-17. Medlem av den internasjonale konferansetolkforeningen AIIC. Medlem av markedsføringsfellesskapet SimNet, bestående av uavhengige konferansetolker tilsluttet AIIC, se www.simnet.no. Selvstendig næringsdrivende tolk siden 1996. Tar oppdrag for private og offentlige oppdragsgivere, simultan- og konsekutivtolking. Retts- og polititolking, UDI/UNE.
Áreas de especialidadEl Mercado de valores y de capitales, Consignación de buques, Documentos jurídicos, Téxtos político-administrativos (para organismos y autoridades públicas), Textos económico-administrativos (auditoría, contabilidad y textos afines), Correspondencia (oficial, privada), Correspondencia comercial, Otros, Interpretación,