Send inquiry
NameNina Reier
Street addressHermods gt 36
Postal code | location1517 Moss
Tel.92044945
Mobile920 44945
Websitewww.simnet.no
E-mailnina@nreier.no
LanguageFrom: Norsk, Engelsk | to: Norsk, Engelsk
BackgroundStatsautorisert translatør NO-EN-NO 1981. 3-årig fagoversetterutdanning fra Agder Distriktshøgskole, Kristiansand. 1-årig studium i bedriftsøkonomi fra Telemark Distriktshøgskole. Flere års erfaring som fast ansatt translatør i byrå og i oljeselskap. Selvstendig næringsdrivende fra 1987 med bred erfaring fra ulike sektorer innen næringslivet.
InterpreterStatsautorisert tolk i engelsk 2004. Diverse tolkefaglige moduler som inngår i Bachelorgrad i tolking i offentlig sektor, Universitetet i Bergen/OsloMet 2006/2011-17. Medlem av den internasjonale konferansetolkforeningen AIIC. Medlem av markedsføringsfellesskapet SimNet, bestående av uavhengige konferansetolker tilsluttet AIIC, se www.simnet.no. Selvstendig næringsdrivende tolk siden 1996. Tar oppdrag for private og offentlige oppdragsgivere, simultan- og konsekutivtolking. Retts- og polititolking, UDI/UNE.
Areas of specializationShare and financial markets, Navegación, Legal documents, Public administration (for government agencies/public bodies), Economic- administrative texts (auditing, accounting, etc.), Public/private correspondence, Business correspondence, Other, Interpreting,