Send inquiry
NameLiv Hofplass
Street addressDamveien 14
Postal code | location1440 Drøbak
Tel.0047 997 25 801
E-mailliv.hofplass@oslo.online.no
LanguageFrom: Norsk, Fransk | to: Norsk, Fransk
Background* Statsautorisert translatør norsk/fransk/norsk 1988. * Master oversettelse-nor/fransk/eng -1978, ESIT, Sorbonne, Paris. * Bachelor - engelsk/fransk 1974, Sorbonne, Paris. * Oversetter på heltid siden 1978 - allsidig praksis som frilanser og som fast ansatt i UD (1990-2005), fransk bank. 20 års opphold i Frankrike. Spesialfelt: folkerett, FN-, EU- og Schengen-dokumenter eller fra andre internasjonale organisasjoner, rettsdokumenter, MR-dommer, kontrakter.
Interpreter* Statsautorisert tolk fransk/norsk. * Utdanning som konferansetolk, ESIT-Paris (2 år) - fr/eng/no. * Medlem av AIIC (Association internationale des interprètes de conférence) Genève. * Trainée Europaparlamentet 1994. * Over 20 års erfaring - statsbesøk, offentlige delegasjoner, div. konferanser og seminarer, fagforeningskongresser, europeiske samarbeidsutvalg, UDI, rettstolking.
Areas of specializationMedicine, Public administration (for government agencies/public bodies), Economic- administrative texts (auditing, accounting, etc.), Public/private correspondence, Business correspondence, Cultural topics, Copy editing and proofreading,