Tolking

Mange av STFs medlemmer er både translatører og tolker og tar tolkeoppdrag over hele landet. For å finne ut om et STF-medlem også tolker søker du på den aktuelle språkkombinasjonen og sjekker om han/hun har oppgitt tolking under Spesialområder.

På nettstedet til Norsk tolkeforening (NTF) – www.tolkeforeningen.no – finner du praktiske råd om bruk av tolk, yrkesetiske regler og mye annet nyttig.

Vil du ha en oversikt over alle tolker i landet, kan du se Nasjonalt tolkeregister på www.tolkeportalen.no

Praktiske råd når du trenger tolk

Tolking

  1. Bestill i god tid - for større oppdrag helst 3-4 uker i forveien.
  2. For simultantolking regn med to tolker for hvert språk (som avløser hverandre hver halvtime).
  3. Send bakgrunnsinformasjon på forhånd.
  4. Tolken bør ha kopier av taler, foredrag o.l. i god tid før de blir holdt. 
  5. Skriv kontrakt på forhånd med opplysninger om oppdrag, tidsrom, sted, tolkehonorar, avbestillingsbetingelser, reisepenger, diett, m.m.
  6. Oppdragsgiver er ansvarlig for anskaffelse av tolkeanlegg og teknisk stab.
1200763