Om Statsautoriserte translatørers forening

Statsautoriserte translatørers forening (STF) ble stiftet 14. november 1913 og er en av verdens eldste oversetterforeninger. For å være medlem i STF må man ha bestått en krevende eksamen ved NHH, den såkalte «autorisasjonsprøve i oversettelse», tidligere «translatøreksamen» (se https://www.nhh.no/institutt/fagsprak-og-interkulturell-kommunikasjon/autorisasjonsprove-i-oversettelse).


STFs mål er å ivareta medlemmenes interesser ved blant annet å 

 • arbeide for økt anerkjennelse av statsautoriserte translatører som en høyt kvalifisert yrkesgruppe
 • fremme god translatørskikk
 • støtte medlemmene med råd og informasjon
 • arbeide for økt forståelse hos myndigheter og aktuelle brukergrupper for betydningen av oversettelser av høy kvalitet
 • fremme høy faglig standard og utvikle det kollegiale samholdet mellom statsautoriserte translatører

 

STF har for tiden cirka 200 medlemmer som representerer rundt 30 ulike språk:

 • Arabisk
 • Bosnisk
 • Bulgarsk
 • Engelsk
 • Estisk
 • Finsk
 • Fransk
 • Gresk
 • Islandsk
 • Italiensk
 • Japansk
 • Kinesisk
 • Kroatisk
 • Kurdisk
 • Litauisk
 • Nederlandsk
 • Norsk
 • Polsk
 • Portugisisk
 • Rumensk
 • Russisk

 

 • Serbisk
 • Svensk
 • Tsjekkisk
 • Tyrkisk
 • Tysk
 • Ungarsk
 • Urdu 

Foreningens styre
Styret består av Laurent Cornic, Bruno Metz, Geir Vikan og Elin Try. Varamedlemmer er Ann-Christin Haave og Siri Sjåvik. 

Foreningens vedtekter finner du her.  STF er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 982 687 551. 

1030801