Send forespørsel
FirmaBergen Translatørbyrå
EtternavnJames Paton
Gate/veiParkveien 2A
Postnummer/sted5007 Bergen
Tlf.55311505
E-postbergent@online.no
Språk (autorisert)Fra: Norsk, Engelsk | til: Norsk, Engelsk
SpesialområderShipping, Juridiske tekster, Medisin, Håndbøker, bruksanvisninger, Reiseliv, Politisk-administrative tekster, Økonomi (revisjon, regnskap o.l.), Offentlig/privat korrespondanse, Forretningskorrespondanse, Kulturrelaterte tekster, Forsikring,