Envoyer la demande
SociétéGunnar Talén
NomGunnar Talén
Rue etc.Frognerseterveien 44 B
Code postal | localité776 Oslo
Tél.91850367
Mobile91850367
Courrielgtalen@online.no
LangueSource: Engelsk | Cible: Norsk
Formation et experienceStatsautorisert translatør (1993) og advokat (1966) Gunnar Talén har vært dommerfullmektig, praktiserende advokat og i ledende administrativ/juridisk stilling i konsern med internasjonal tilknytning. Han har siden 1993 drevet egen oversettelsesvirksomhet med spesialisering innen juridisk stoff og ellers med betydelige oversettelsesoppdrag innen finans, handel, industri, oljevirksomhet og skatt.
SpécialisationsFinance, Transports maritimes, Droit, Économie (audits, comptabilité, etc.), Correspondance publique / privée, Correspondance commerciale, Culture, Assurances,