Envoyer la demande
NomNina Reier
Rue etc.Hermods gt 36
Code postal | localité1517 Moss
Tél.92044945
Mobile920 44945
Websitewww.simnet.no
Courrielnina@nreier.no
LangueSource: Norsk, Engelsk | Cible: Norsk, Engelsk
Formation et experienceStatsautorisert translatør NO-EN-NO 1981. 3-årig fagoversetterutdanning fra Agder Distriktshøgskole, Kristiansand. 1-årig studium i bedriftsøkonomi fra Telemark Distriktshøgskole. Flere års erfaring som fast ansatt translatør i byrå og i oljeselskap. Selvstendig næringsdrivende fra 1987 med bred erfaring fra ulike sektorer innen næringslivet.
TolkStatsautorisert tolk i engelsk 2004. Diverse tolkefaglige moduler som inngår i Bachelorgrad i tolking i offentlig sektor, Universitetet i Bergen/OsloMet 2006/2011-17. Medlem av den internasjonale konferansetolkforeningen AIIC. Medlem av markedsføringsfellesskapet SimNet, bestående av uavhengige konferansetolker tilsluttet AIIC, se www.simnet.no. Selvstendig næringsdrivende tolk siden 1996. Tar oppdrag for private og offentlige oppdragsgivere, simultan- og konsekutivtolking. Retts- og polititolking, UDI/UNE.
SpécialisationsFinance, Transports maritimes, Droit, Textes administratifs et politiques, Économie (audits, comptabilité, etc.), Correspondance publique / privée, Correspondance commerciale, Autres, Interprétation,