Envoyer la demande
SociétéJørn U Thoresen 988 091 383MVA
NomJørn Utklev THORESEN
Rue etc.Duesvei 42 / apt. 906
Code postal | localité4023 Stavanger
Tél.(+47) 909 41 587
Mobile(+47) 909 41 587
Courrielj-thore@online.no
LangueSource: Engelsk | Cible: Norsk
Formation et experienceJuridisk embetseksamen fra UiO (1986). Mange års erfaring som jurist i skatteetaten. Kontinuerlig freelance-jobbing med oversettelser siden 1997. Statsaut. translatør siden 2007. Freelance-oversetter for EFTA-Domstolen siden 2009. Nemndsmedlem i Utlendingsnemnda siden 2009. Har inngående kjennskap til juss og juridisk terminologi på flere språk, skatt og regnskap. Har omfattende erfaring med oversettelse av all slags juridiske dokumenter og beslektede tekster, samt av tekniske og medisinske håndbøker og bruksanvisninger. Har også solid språklig kompetanse i andre språk enn autorisasjonsspråket - jeg gjør en del oversettelser av juridiske tekster fra fransk til norsk.
SpécialisationsTransports maritimes, Droit, Médecine, Documentation technique, Tourisme, Documents personnels (attestations, actes officiels, etc.), Textes administratifs et politiques, Économie (audits, comptabilité, etc.), Correspondance publique / privée, Correspondance commerciale, Culture, Autres, Interprétation, Assurances,