Enviar pedido
Nombre de la empresaGunnar Talén
ApellidosGunnar Talén
Calle/caminoFrognerseterveien 44 B
Código postal/ciudad776 Oslo
Teléfono91850367
Móvil91850367
E-mailgtalen@online.no
Idioma (autorizado/jurado)De: Engelsk | a: Norsk
Formación/EstudiosStatsautorisert translatør (1993) og advokat (1966) Gunnar Talén har vært dommerfullmektig, praktiserende advokat og i ledende administrativ/juridisk stilling i konsern med internasjonal tilknytning. Han har siden 1993 drevet egen oversettelsesvirksomhet med spesialisering innen juridisk stoff og ellers med betydelige oversettelsesoppdrag innen finans, handel, industri, oljevirksomhet og skatt.
Áreas de especialidadEl Mercado de valores y de capitales, Consignación de buques, Documentos jurídicos, Textos económico-administrativos (auditoría, contabilidad y textos afines), Correspondencia (oficial, privada), Correspondencia comercial, Textos de carácter cultural, Seguros,