Enviar pedido
ApellidosBente Rismo
Calle/caminoSørkedalsveien 205
Código postal/ciudad754 Oslo
Teléfono97176847
Sitio webwww.simnet.no
E-mailrismo@online.no
Idioma (autorizado/jurado)De: Norsk, Engelsk, Fransk | a: Norsk, Fransk
Formación/EstudiosStatsautorisert translatør NO-FR-NO 1985 * Statsautorisert translatør NO-EN 2006 * 3-årig fagoversetterutdanning fra Agder Distriktshøgskole, Kristiansand * 1-årig studium i statsvitenskap fra Institut d'Etudes Politiques, Paris * Statsvitenskap grunnfag, Universitetet i Oslo * Cand. mag., Universitetet i Oslo * Selvstendig næringsdrivende translatør siden 1986 med lang og bred erfaring fra de fleste oversettelsesområder.
IntérpreteMaster (D.E..S.S.) i konferansetolking, ESIT, Sorbonne * Akkreditert tolk i EU * Statsautorisert tolk i fransk 2000* Medlem av den internasjonale konferansetolkforeningen AIIC * Medlem av markedsføringsfellesskapet SimNet, bestående av konferansetolker som alle er medlemmer av AIIC, se www.simnet.no * Selvstendig næringsdrivende tolk siden 1986, jobber både for private og offentlige oppdragsgivere, både simultantolking og konsekutivtolking. Retts- og polititolking, UDI.
Áreas de especialidadEl Mercado de valores y de capitales, Documentos jurídicos, Medicina, Téxtos político-administrativos (para organismos y autoridades públicas), Textos económico-administrativos (auditoría, contabilidad y textos afines), Correspondencia (oficial, privada), Interpretación,