Søk etter translatør

Send inquiry
CompanyGunnar Talén
NameGunnar Talén
Street addressFrognerseterveien 44 B
Postal code | location0776 Oslo
Tel.91850367
Mobile91850367
E-mailgtalen@online.no
LanguageFrom: Engelsk | to: Norsk
BackgroundStatsautorisert translatør (1993) og advokat (1966) Gunnar Talén har vært dommerfullmektig, praktiserende advokat og i ledende administrativ/juridisk stilling i konsern med internasjonal tilknytning. Han har siden 1993 drevet egen oversettelsesvirksomhet med spesialisering innen juridisk stoff og ellers med betydelige oversettelsesoppdrag innen finans, handel, industri, oljevirksomhet og skatt.
Areas of specializationStock market, financial market, Shipping, Legal documents, Economic- administrative texts (auditing, accounting, etc.), Public/private correspondence, Business correspondence, Cultural topics, Insurance,

1564712