Send inquiry
CompanyMichael Callister Language Services
NameMichael Callister
Street addressOstadalsveien 66
Postal code | location0753 Oslo
Tel.91518088
Mobile91518088
E-mailmicallis@online.no
LanguageFrom: Norsk | to: Engelsk
BackgroundBritisk statsborger, bosatt i Norge siden 1982. Studerte tysk, fransk og statsvitenskap i UK. Utdannet lærer. Tidligere erfaring fra markedsføring og informasjonsarbeid i Elkem Aluminium og Tandberg Educational. Ledet oversettelsesavdeling i Norsk Hydro og var senere ansatt som statsautorisert translatør i Statoil. Mer enn 20 års oversettelseserfaring. Medlem av Chartered Institute of Linguists.
Areas of specializationShare and financial markets, Navegación, Legal documents, Tourism, Public administration (for government agencies/public bodies), Economic- administrative texts (auditing, accounting, etc.), Public/private correspondence, Cultural topics, Other, Copy editing and proofreading, Insurance,