Send inquiry
NameBente Rismo
Street addressSørkedalsveien 205
Postal code | location754 Oslo
Tel.97176847
Websitewww.simnet.no
E-mailrismo@online.no
LanguageFrom: Norsk, Engelsk, Fransk | to: Norsk, Fransk
BackgroundStatsautorisert translatør NO-FR-NO 1985 * Statsautorisert translatør NO-EN 2006 * 3-årig fagoversetterutdanning fra Agder Distriktshøgskole, Kristiansand * 1-årig studium i statsvitenskap fra Institut d'Etudes Politiques, Paris * Statsvitenskap grunnfag, Universitetet i Oslo * Cand. mag., Universitetet i Oslo * Selvstendig næringsdrivende translatør siden 1986 med lang og bred erfaring fra de fleste oversettelsesområder.
InterpreterMaster (D.E..S.S.) i konferansetolking, ESIT, Sorbonne * Akkreditert tolk i EU * Statsautorisert tolk i fransk 2000* Medlem av den internasjonale konferansetolkforeningen AIIC * Medlem av markedsføringsfellesskapet SimNet, bestående av konferansetolker som alle er medlemmer av AIIC, se www.simnet.no * Selvstendig næringsdrivende tolk siden 1986, jobber både for private og offentlige oppdragsgivere, både simultantolking og konsekutivtolking. Retts- og polititolking, UDI.
Areas of specializationShare and financial markets, Legal documents, Medicine, Public administration (for government agencies/public bodies), Economic- administrative texts (auditing, accounting, etc.), Public/private correspondence, Interpreting,