Anfrage senden
NameNina Reier
StraßeHermods gt 36
PLZ | Ort1517 Moss
Telefon92044945
Mobil920 44945
Websitewww.simnet.no
E-Mailnina@nreier.no
SpracheVon: Norsk, Engelsk | nach: Norsk, Engelsk
QualifikationStatsautorisert translatør NO-EN-NO 1981. 3-årig fagoversetterutdanning fra Agder Distriktshøgskole, Kristiansand. 1-årig studium i bedriftsøkonomi fra Telemark Distriktshøgskole. Flere års erfaring som fast ansatt translatør i byrå og i oljeselskap. Selvstendig næringsdrivende fra 1987 med bred erfaring fra ulike sektorer innen næringslivet.
DolmetscherStatsautorisert tolk i engelsk 2004. Diverse tolkefaglige moduler som inngår i Bachelorgrad i tolking i offentlig sektor, Universitetet i Bergen/OsloMet 2006/2011-17. Medlem av den internasjonale konferansetolkforeningen AIIC. Medlem av markedsføringsfellesskapet SimNet, bestående av uavhengige konferansetolker tilsluttet AIIC, se www.simnet.no. Selvstendig næringsdrivende tolk siden 1996. Tar oppdrag for private og offentlige oppdragsgivere, simultan- og konsekutivtolking. Retts- og polititolking, UDI/UNE.
FachgebieteAktien- und Finanzmarkt, Schiffahrt, Juristische Dokumente, Verwaltung und Politik, Wirtschaft und Finanzen (Jahresberichte, Abschlüsse u.ä.), Behördliche/private Korrespondenz, Geschäftliche Korrespondenz, Sonstiges, Dolmetschen,