Anfrage senden
FirmaNostra Translations AS
NameRenata Kristensen
StraßeNostra Translations AS, PB 95
PLZ | Ort3441 Røyken renata@nostra.no
Telefon90953930
Mobil90953930
Websitewww.nostra.no
E-Mailrenata@nostra.no
SpracheVon: Norsk | nach: Litauisk
QualifikationNØKKELKVALIFIKASJONER Statsautorisert translatør fra norsk til litauisk. Statsautorisert tolk i litauisk. Oversetter fra litauisk til norsk og fra engelsk til litauisk. UTDANNING 330 studiepoeng Vilnius pedagogiske universitet Hovedfag i engelsk Norges Handelshøyskole Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon Statsautorisert translatør i språkretningen fra norsk til litauisk: oversettelse av allmennfaglig, juridisk, økonomisk - administrativt og teknisk fagspråk Høgskolen i Oslo Tolkeutdanning Tolking i offentlig sektor JOBB OG ERFARING · Selvstendig næringsdrivende oversetter og tolk, norsk-litauisk. Lang yrkeserfaring som oversetter, tolk, språklærer og sekretær. · Oversettelse av diverse dokumenter fra engelsk og norsk til litauisk og fra litauisk til norsk/engelsk i forbindelse med internasjonalt samarbeid ved de regionale myndigheter. · Mange års erfaring som tolk og kontaktperson for Hedmark Fylkeskommunes samarbeidsprosjekter i Litauen . Tolk på seminarer og kurs i regi av Hedmark Fylkeskommune, Høgskolen i Hedmark, Fylkesmannen i Hedmark, Hamar og Stange kommuner (Næringsutviklingssjefen), Sentralsjukehuset i Hedmark, NHO-Hedmark og Oppland, Hedmark Røde Kors, Oppland Røde Kors, o.a.. · Oversettelse av en skjønnlitterær bok fra engelsk til litauisk : Agatha Christie: Passenger to Frankfurt, Forlaget Sirokas, 1999. KURS · Kurs i tolkens ansvarsområde, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet /UDI · Språkovergripende kurs for kandidater til translatøreksamen; Institutt for fagspråk og flerkulturell kommunikasjon, Norges Handelshøyskole · Kurs i tolketeknikk, etikk, advokattolking, osv., med avsluttende prøve; Noricom Tolke- og Translatørtjeneste AS · Kurs i konsekutiv tolking til/fra nordiske språk, Nordisk ministerråd i samarbeid med Vilnius Universitet
Dolmetscherlitauisk
FachgebieteMedizin, Handbücher, Gebrauchsanweisungen, Fremdenverkehr, Persönliche Dokumente (Nachweise, Zeugnisse u.a.), Verwaltung und Politik, Behördliche/private Korrespondenz, Geschäftliche Korrespondenz, Texte aus dem Kulturleben, Dolmetschen, Korrektur und Textrevision,